کمک پس از بازگشت

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) می‌تواند در ایران در چارچوب پروژه RESTART III به شما کمک کند.

IOM در ایران چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد؟

 • می‌توانید 500 یورو به صورت نقدی دریافت کنید.
 • مشاوره دریافت خواهید کرد.
 • می‌توانید مزایای غیرنقدی به ارزش 2800 یورو دریافت کنید. با توجه به نیاز خود می‌توانید برای موارد زیر از آنها استفاده کنید:
  • تأسیس یک شرکت و / یا
  • تحصیل / آموزش.

حمایت قبل از بازگشت

اداره خدمات مشاوره بازگشت در اتریش شما را در بازگشت به کشور تان کمک مینماید.

این اداره از کدام موارد مراقبت میکند؟

لطفآ به نقاط ذیل توجه نماید.

 • این اداره به شما معلومات میدهد که کدام امکانات را شما درکشورتان دارید.
 • به شما معلومات میدهد که آیا شما برای بازگشت ودر ابتدآ در آنجا حمایت دریافت میتوانید.
 • کمک درابطه تهیه اسناد به شما.
 • مراقبت از این که سفرتان پرداخته شود.
 • سازماندهی سفروریظرف کردن پروازهای تان.
 • اساسآ حمایت در فرودگاه وین شویخات درخروج شدن تان.
 • کمک در اقامت ترانزیت در صورتی لزوم وعوض کردن هواپیما.
 • برای آغاز جدید درکشور تان پول دریافت مینماید.
 • درصورتی لزوم شفاف سازی کمک های پزشکی به شما قبل، دوران و بعد از سفر.

رابط تماس در IOM: ایران

IOM در بازگشت به ایران و ادغام مجدد آنها به افراد كمك می كند.

می توانید اطلاعات بیشتر را درصفحۀ اصلی IOM بیابید.

یا می توانید ب مشاوره بازگشت .

IOM Logo